28. feb. 2013

Clinica Noruega, en kort oppsummering av 2012.


Takk til alle som bidrar til at vi kan holde på med arbeidet vårt.

Vi har nå to klinikker i Guatemala, en i Chajul og en i Aguacatán. Begge er i god drift.

I Chajul er det Juana som har ansvaret. Hun er ferdig utdannet sykepleier om et år. Det er et økende antall pasienter som oppsøker oss, ryktene går om god behandling og at vi også gir relevante med...isiner og gir bort sokker og klær. Juana planlegger også å holde kurs i helse og hygiene spesielt rettet mot kvinner og barn. I Chajul lever 94 % under FNs fattigdomsgrense, og analfabetismen er stor.

I Aguacatán er det Pricila som drifter klinikken som ligger i tilknytning til COCMA-skolen. Hun har to år igjen før hun er profesjonell sykepleier. I Aguacatán driver vi også med oppsøkende virksomhet ut til grendene, og vi har gode resultater fra denne virksomheten. Vi holder forebyggende kurs i familieplanlegging og hygiene, som etterfølges av at Pricila tar i mot pasienter.

De som oppsøker oss må betale en donasjon på 10 quetzaler, ca. 7 ,-, for undersøkelse og medisiner.

Mye av arbeidet vi også gjør, er å avkrefte bekymringer for at man er alvorlig syk.

Donasjonene vi får inn går til driften av klinikkene, utdanning av sykepleierne, lønn til Juana og Pricila, innkjøp av medisiner og transport.

Vi har fått mange store og mindre donasjoner, og vi setter pris på alt vi får inn som går rett til driften vår. Av større donasjoner kan vi nevne Guatemalaklubben, Familien Granås familiebursdag, Norsk Kaffeinformasjon, Aud Baanns 60 årsdag, Lekang maskin AS, Sigbjørn Hanssen, Asbjørn Thons begravelse, Holt sanitetsforening, Losje Hedera av FGDO, blant annet.

Vi har også fått støtte til et skogplanteprosjekt i Aguacatán fra Brevik skole. Mer enn 10.000 trær er plantet i et område som var i ferd med å avskoges.

Vestby Bygdekvinnelag har hjulpet ei lita jente med å få rullestol.

Victoria Rotaract Klubb i Oslo har gitt penger til et kvinneforsvarskurs for å forebygge overgrep og voldtekt.

I romjulen reiste tre sykepleiere fra Stavangerområdet til Aguacatán for å arbeide frivillig der. Info lenger ned.
I feb/ mars 2013 reiser 4 sykepleiere og en lege til både Chajul og Aguacatán i 3 uker. Hanne er med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar