20. jan. 2010


                                         Fra åpningen av klinikken i Chajul

                                          Kø ved Clinica Noruega´s klinikk i Chajul.


Den 29. januar 2010, reiser Clinica Noruega til Guatemala med et nytt helseteam. Leder for helseteamet er Mai Britt Darefjeld. Hanne Lunder er med som tolk og organisator av turen. CN skal formaliseres, og bli en lovlig stiftelse i Guatemala, så turen begynner i Guatemala City, hvor dette arbeidet starter umiddelbart. Senere skal helseteamet jobbe i byen, ved mor/barn klinikken El Jardin, og i enkeorganisasjonen CONAVIGUA´s lokaler.


Så går turen opp i fjellene, til landsbyene Aguacatan og Chajul. I Chajul driver CN en klinikk, den skal etterhvert bemannes. Vi støtter en ung kvinne med en ettårig utdannelse til barfotlege/hjelpepleier. På denne måten får vi en ansvarlig som kan drive klinikken etter våre retningslinjer.


I Aguacatan skal vi jobbe i seks dager. Vi er i landsbyen, og har klinikk ved en av de lokale skolene. Vi drar også ut til flere grender rundt Aguacatan, hvor det er et stort behov.


Norges ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen og kona Julia, vil delta i prosjektet i Chajul som tolk. De var også med da CN åpnet klinikken sin.