28. feb. 2013

Clinica Noruega, en kort oppsummering av 2012.


Takk til alle som bidrar til at vi kan holde på med arbeidet vårt.

Vi har nå to klinikker i Guatemala, en i Chajul og en i Aguacatán. Begge er i god drift.

I Chajul er det Juana som har ansvaret. Hun er ferdig utdannet sykepleier om et år. Det er et økende antall pasienter som oppsøker oss, ryktene går om god behandling og at vi også gir relevante med...isiner og gir bort sokker og klær. Juana planlegger også å holde kurs i helse og hygiene spesielt rettet mot kvinner og barn. I Chajul lever 94 % under FNs fattigdomsgrense, og analfabetismen er stor.

I Aguacatán er det Pricila som drifter klinikken som ligger i tilknytning til COCMA-skolen. Hun har to år igjen før hun er profesjonell sykepleier. I Aguacatán driver vi også med oppsøkende virksomhet ut til grendene, og vi har gode resultater fra denne virksomheten. Vi holder forebyggende kurs i familieplanlegging og hygiene, som etterfølges av at Pricila tar i mot pasienter.

De som oppsøker oss må betale en donasjon på 10 quetzaler, ca. 7 ,-, for undersøkelse og medisiner.

Mye av arbeidet vi også gjør, er å avkrefte bekymringer for at man er alvorlig syk.

Donasjonene vi får inn går til driften av klinikkene, utdanning av sykepleierne, lønn til Juana og Pricila, innkjøp av medisiner og transport.

Vi har fått mange store og mindre donasjoner, og vi setter pris på alt vi får inn som går rett til driften vår. Av større donasjoner kan vi nevne Guatemalaklubben, Familien Granås familiebursdag, Norsk Kaffeinformasjon, Aud Baanns 60 årsdag, Lekang maskin AS, Sigbjørn Hanssen, Asbjørn Thons begravelse, Holt sanitetsforening, Losje Hedera av FGDO, blant annet.

Vi har også fått støtte til et skogplanteprosjekt i Aguacatán fra Brevik skole. Mer enn 10.000 trær er plantet i et område som var i ferd med å avskoges.

Vestby Bygdekvinnelag har hjulpet ei lita jente med å få rullestol.

Victoria Rotaract Klubb i Oslo har gitt penger til et kvinneforsvarskurs for å forebygge overgrep og voldtekt.

I romjulen reiste tre sykepleiere fra Stavangerområdet til Aguacatán for å arbeide frivillig der. Info lenger ned.
I feb/ mars 2013 reiser 4 sykepleiere og en lege til både Chajul og Aguacatán i 3 uker. Hanne er med.
Resultater fra helsearbeid i Aguacatán des -12/ jan -13
- Man behandlet 505 pasienter på 9 dager.

- Personene i grendene vi besøkte viste takknemlighet og interesse for arbeidet vi gjorde.

- Det ble levert ut nødvendige medisiner og klær.

- Vi førte kontroll med alle pasientene i klinikkens register.

- De viktigste sykdommene vi behandlet var:

o Luftveisinfeksjoner

o Nerveproblemer

o Parasitter

o Gastritt

o Underernæring

o Hudplager

o ØyeproblemerPricila som er sykepleieren på Clinica Noruega i Aguacatán hadde gjort et godt planleggingsarbeid sammen med Jose og Rosalinda. Alicia var en veldig god hjelp som oversetter fra lokalt språk direkte til engelsk. I Cruz Chex var det også en lokal som snakket godt engelsk og som var til god hjelp. Maria hjelp til med registrering m.m.

Kommentarer fra sykepleierne som var i Aguacatán i  des -12/jan -13


Vi som var der nyttår 2012-13 har hatt en fantastisk tur og vil gjerne tilbake
• Oppdatere medisinlister og medisindoser slik at vi vet hvilke medisiner vi har å forholde oss til når vi er der og kan lese oss opp på dette i forkant av turen.

• Vi opplever at det er mye parasitter og at pasientene blir behandlet med for lite medisiner (i to dager istedenfor tre) og at de ikke får oppfølgingen med nye parasittmedisiner 14 dager etterpå.
Spesielle tilfeller vi ikke fikk gjort noe med, kanskje dere kan i februar

• Usikker om flere pasienter har skabb, men vi hadde ikke medisiner å behandle dette med.

• Mange med øye problemer (spesielt oppe i fjell landsbyene). Grå/grønn stær? Vi hadde ikke medisiner til å behandle dette.

• 03.01 var vi i Los Regadillos der en ung mannlig pasient hadde blitt påkjørt for over et år siden. Han hadde bandasjeskift hver 8 dag men ellers ikke noen behandling. Han hadde stygge operasjons sår på venstre legg som ikke ville gro.

• 04.01 var vi i Xolpic der en ung gutt kom med faren. Han hadde medfødt øye problematikk. Fikk et par briller men tror ikke de var riktig styrke. Vi har også handlet et par solbriller til han som ligger på klinikken. Pricilla vet om det og skulle prøve å levere de til han.

• 06.01 var vi på klinikken. En ung mann var innom med stygge sår som kom og gikk. Han hadde brukt alle pengene sine på en behandling fordi den ene storetåen var infisert med sår. Storetåen var amputert men han hadde ikke fått behandling for sårene. Tror kanskje dette kan være leishmaniasis.
• 08.01 var vi iCruz Chex der en mann hadde blitt så å si blind over tre år.

• 08.01 var vi iCruz Chex der en dame hadde en stor svulst i ansiktet som hun ikke hadde råd til å behandle.