13. jul. 2015

EN OPPSUMMERING:

CLINICA NORUEGA I GUATEMALA.

Clinica Noruega er to mor/barn klinikker i henholdsvis Chajul og Aguacatán i Guatemala. C.N. blir drevet av Hanne Lunder, keramiker fra Son, og Mai Britt Darefjeld, sykepleier fra Larvik. I Guatemala er C.N. etablert som en stiftelse med lovlig registrering. I styret sitter en kasserer, en advokat og fire styremedlemmer, som alle bor i Guatemala.

Det jobber en sykepleier på hver klinikk. I Chajul jobber Juana som nå er ferdig sykepleier og hun mottar fast lønn fra C.N. I Aguacatán jobber Pricila som avslutter sin utdanning i sommer 2015
 
 
 
. C.N. har gitt dem utdanning og har faste givere til sykepleieutdanningen, fordi vi trenger forutsigbarhet, og kan holde det vi lovet disse jentene da de startet sin utdanning. Hanne og jeg er heldige som har funnet to så flinke jenter og at vi har trofaste faddere som ikke gir opp. Vi har også faste givere til driften av klinikkene.

Disse to sykepleierne jobber på hver sin klinikk hver dag. En gang i året reiser Hanne og jeg til Guatemala med frivillige helsearbeidere som blir med Juana og Pricila og jobber. Det setter de pris på. Det er også nødvendig for C.N. å se at pengene vi samler inn går til det de er ment for. De frivillige helsearbeiderne som reiser er våre øyenvitner på det. Kasserer, Gustavo, passer godt på hva som går ut og inn av konto. Noen av de andre styremedlemmene reiser på overraskende besøk til klinikkene inn i mellom og slik har Hanne og jeg lykkes over all forventning etter starten i 2005.

Utenom kontoen til sykepleieutdanning, trenger vi penger til generell drift. Det betyr innkjøp av medisiner og annet utstyr, en sjåfør som kan levere dette på klinikkene. Vedlikehold og oppussing av klinikkene, husleie i Chajul, kursing av landsbyboerne ang. hygiene, vold i hjemmet, familieplanlegging, kosthold etc.

Inn i mellom hjelper vi veldig fattige og syke pasienter som trenger en undersøkelse eller et operativt inngrep. I fjor hjalp vi Hilda fra Aguacatán som ble voldtatt av sin onkel og fødte et barn. Hun var så modig at hun anmeldte det og vår advokat, Geremias, tok saken gratis. C.N. betalte turene for Hilda og moren til og fra Guatemala City for DNA testing og andre prøver. En annen dag kom en ung jente til klinikken, sammen med sin far, med en stor kul i det ene brystet. Både hun og faren var veldig bekymret fordi moren døde tidlig av brystkreft. C.N. betalte for ultralyd som viste at hun måtte opereres. Da betalte C.N. det også. Vi har en del slike eksempler.

I 2014 sendte vi Juana og Pricila på kurs for at de etterpå skulle holde kurs i familieplanlegging, familievold og hygiene. Da Hanne og jeg var der i Februar/mars 2014 hadde en kvinnegruppe oppvisning i hva de hadde lært for å forsvare seg. Disse damene fortsetter og holde kontakt og møtes jevnlig. Det er ikke vanlig i Guatemala. Noen av mannfolkene hadde kommet på familieplanleggingskurset. Vi har en lang vei å gå, men disse sykepleierne er tøffe. Disse kursene må gjentas og C.N. betaler for gode kursinstruktører.

Det vi vil fokusere på, ved siden av disse andre kursene i 2015/ 2016 er kurs i hygiene og kosthold. De viktigste områdene er Diabetes og innvollsmark. I Guatemala er det mange med kostholdsrelatert Diabetes. Vi har fått god kontakt med en Diabeteslege som vi kan sende pasientene til, men han bruker nok ikke så mye tid på forebygging. Diabetestabl og utstyr til å sjekke hvis pasientene har symptomer, er veldig dyrt, men det vil vi prioritere. På grunn av innvollsmark får ungene veksthemming, sen mental utvikling og lese/skrivevansker.

Støtten på 20 000 kr fra Guatemalaklubben vil bli brukt til dette.

For å få inn penger til drift av C.N. drar Hanne og jeg rundt i hvert vårt distrikt, viser bilder og forteller om prosjektet vårt i forskjellige foreninger. Det resulterer i fra 200 000 til 300 000 hvert år. Familie, venner, kollegaer er med og støtter, men vi ville vært veldig glad for mer støtte. Det er tre familier i Guatemalaklubben som er faste givere ( 150 til 300 kr pr mnd), men vi ønsker oss flere.

For Clinica Noruega

Hanne Lunder og Mai Britt Darefjeld
 
CLINICA NORUEGA, OVERSIKT 2014
Faste bidrag                           Ekstra donasjoner                  Sykepleierkonto
Jan.                 3.250,-                                    25.694,-                                  9.000,-
Feb.                 3.700,-                                    23.380,-                                  8.000,-
Mars               4.500,-                                    6.000,-           
April                3.800,-                                    7.915,-
Mai                 4.550,-                                                                                   20.000,-
Juni                 3.650,-                                    6.305,-
Juli                  3.450,-                                    13.935,-                                  7.000,-
August             3.650,-                                    27.093,-
Sept.                4.050,-
Okt.                 4.150,-                                    6.900,-
Nov.                3.700,-                                    5.970,-                                    15.000,-
Des.                 3.900,-                                    39.212,-
Til sammen     46.350,-                                  162,404,-                                59.000,-
 
Innbetalinger til Clinica  Noruega i 2014  267.754,-
 Overføringer til Guatemala  i 2014                                     258.250,-
DONASJONER I 2014 HAR KOMMET FRA
Steffens 60 årsdag
Skåtøy Meninghetsråd
Vestby Kulturskole  (3000,-)
BAM (9000,-)
Lions Club Nordstrand (5000,-)
Brevik Skole (øremerket treplanting)
Vestby Arena, ungdomsarr.
Guatemalaklubben ( 25.000,-)
Div. Sanitetsforeninger
Irene Andersen 50 år
Lekang Maskin (25000,-)
Norsk Kaffeinformasjon /500,-)
Galleri Dalen, Sverige
Lisbeth og Beatrix (øremerket vann og toalett på klinikken i Aguacatán)
Innsats for andre (4 skoleelever i Moss)
 
 I 2014 hadde CN to delegasjoner med til sammen 10 helsearbeidere som arbeidet i 6 uker.
Det gikk mye utgifter til medisiner og transport.
BEHOV I 2015, FASTE UTGIFTER
lønn til sykepleierne 2200,- x 2 x 12 mnd.                           52.800,-
Feriepenger 4400,- x 2                                                         8.800,-
Husleie Chajul 500,- x 12                                                      6.000,-
Ana Caba ( oppfølging, strøm i Chajul) 800,- x 12               9.600,-
Jose & Rosa ( oppfølging og planlegging i Aguacatán)
                        500,-x2 x 12                                                   12.000,-
Transport ut på bygda og mellom Chajul og Aguacatán ca. 10.000,-
Gloria, bilagsføring  400,-  x 12                                            9.600,-
Gustavo, regnskap, kontroll og oppfølging  1000,- x 12      12.000,-
Til sammen                                                                           120.800,-
 I tillegg kommer medisiner som kjøpes inn etter behov.
Vi har også noen tilfeller med akutt legebehov som vi dekker.