4. apr. 2014


Det er min tur til å skrive litt om turen og opplevelse. Det var flott å være i et team med mye kunnskap; Daniella en anestsilege, flott og artig dame. Stein er tannlege som har jobbet under vanskelige omstendigheter bl.a. i Afrika tidligere. Han har gjort en god jobb for flere fattig folk, med mye caries og råtne tenner. Anne Kristin, anestesisykepleier, flott og snill dame med mye humør... Lisbeth har vært en god støttekontakt, og det var en glede å se at hun hadde det bra og koste seg på jobben. Hanne som vanlig, ordnet opp. Mai Britt er en god sykepleier. Agneta , sykepleier og en hyggelig Bergenser fra Laksevåg.

Jeg ville takke Molde sykehuset for det flotte bidraget til denne turen. Mottavd, med08, kjemisk laboratoriet, rtg avd, med 02, og alle som ikke er nevnt her.

Ook vele nederlanders hebben een bijdrage geleverd, vrienden en familie....bedankt hiervoor, al het geld is goed besteed, 4000kr voor een operatie van in een borst, een meisje van 16 jaar met een grote tumor, haar moeder was voor 3 jaar geleden overleden aan borstkanker en haar vader was 83....ze is geopereerd in Huehuetanango en is alweer thuis.

Jeg har hatt en flott tur i Guatemala og er glad for å kunne bidra litt her i landet. Flott mennesker og naturen. Et land med flere kontraster.
Beatrix

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar