31. mar. 2013

MER FRA 8 MARS HANNE HOLDT EN AV APELLENE UNDER 8. MARSFEIRINGEN PÅ TORGET.DEMONSTRASJON AV SELVFORSVARKURSET FOR KVINNER

ORDFØRER SELVIN OG VARAORDFØRER ALIDA

PETTERSEN SKREV PLAKATENE VI BAR I 8. MARS TOGET.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar