14. nov. 2011

Avslutning av hjelpereisen oktober/november 2011

Behandlinger i Chajul og Aguacatán oktober/november 2011


Her er en oversikt over det vi i hovedsak behandlet på denne turen:
Underernæring og feilernæring hos barn.
Veksthemming og mental retardasjon.
Mye mark og innvollsorm.
Vitamin og jernmangel hos de aller fleste. Verre i de fattige grendene.
Stor andel med gastrittplager.
En god del epilepsi.
Øyesykdommer hos de eldre, som hadde ført til blindhet.
Ryggmarksbrokk pga. folinsyremangel.
Kronisk hoste, pga. elendig inne og utemiljø.
Noe sukkersyke i urbane strøk.
Lite alvorlige lungesyke.
Så å si ikke hjerte kar sykdommer.
Urinveisbetennelse og underlivsbetennelse i urbane strøk.
Noen få krefttilfeller. Ikke hudkreft.
Mye eksem og soleksem.
Mye slitasjer i ledd. Lite artritt.
En med parkinson.

Det vi har brukt av medisiner:
Har delt ut masse vitaminer og mye smertestillende.
En del antibiotika.
Mye syrenøytraliserende.

Hele delegasjonen gjorde en fantastisk jobb. Vi behandlet ca. 1000 pasienter på denne turen. Mye av behandlingen gikk også ut på å avkrefte bekymringer pasientene hadde fordi de har lite kunnskap.

Nå har vi kjøpt inn medisiner til klinikken i Chajul og til den nye klinikken vi åpner i Aguacatán i februar.For å kunne fortsette å hjelpe trenger vi donasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar