6. nov. 2011

Xolpic og skoleavslutning, 4. november 2011


Langt fra Aguacatan opp i fjellet ligger grenden Xolpic-mager jord,store  barnefamilier som jorden ikke kan mette med svær underernæring hos barna til følge.Også jernmangelanemier hvor barna spiser jord..Guatemala er nr 4 på listen over land som har flest underernærte barn i Latin- Amerika, nr 6 på verdens ranking.
Nesten hele bygda møtte opp og ble behandlet etter beste evne med våre enkle midler og arsenal av medisiner slik at noen fikk  det bedre for en stakket stund.
De fattigste har tid til vakkert håndtverk og lager flotte luer,tepper og bluser som de forsøker å  selge.

Vi  opprettet våre enkle klinikk på helsestasjon- statlig styrt  med  svært  få  ressurser.Medisinene er svært dyre i Guatemala- 5-6 ganger pris i Norge-overraskende. Mange fattige setter sine små jordlapper i pant for å kjøpe medisiner. De offentllige sykehus er overfylte-alle prøver og rtg bilder må tas privat og bringes til sykehuset.

 
  


En av skolene i Aguacatan drives  av norske faddere - 250 i tallet.  hvor Hanne Lunder er organisator og ildsjel .Etter arbeid  i Xolpic var det skolelavslutning for avgangselevene på ungdomskolen- meget høytidelig  og flott. Don Pedro-rektor på skolen  ledet avslutningen,  med bidrag fra prest og lærer- kollegiet.
De to beste elevene fikk et stipend  hver  seg til hjelp for videre skolegang, fra Clinica Noruega.
Under  avslutningen fikk Hanne hedrerspris for sitt store arbeid. Hanne er en kjent skikkelse i Aguacatan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar